Νέα
  A.S.T.A. Blog
  Προσθήκη στα αγαπημένα Προσθήκη στα αγαπημένα
  Εγγραφή

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ενός νέου αθλητή στον σύλλογο είναι τα παρακάτω:

  • Δήλωση εγγραφής τοξότη προς την Ε.Ο.Τ. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί εις διπλούν.
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 προς την Ε.Ο.Τ. συμπληρωμένη όπως στο υπόδειγμα. Ο Αθλητικός Νόμος 2725/99 που αναφέρεται εδώ, μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Αθλητικός Νόμος 2725 και Τροποποιήσεις του). Ειδικότερα για το Άρθρο 3 μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ. Σε περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του κηδεμόνα του στην δήλωση αυτή.
  • Έντυπο Δελτίου Υγείας
  • Τρεις φωτογραφίες έγχρωμες (διαστάσεων 3x3,5 εκ.)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικού Γέννησης εφόσον πρόκειται για ανήλικο άτομο.


  Ενήλικοι Ανήλικοι
Δήλωση εγγραφής τοξότη pdf format pdf format
Δελτίο Υγείας Αθλητή pdf format pdf format
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86

MS Word format

MS Word format
Copyright © 1982- Α.Σ.Τ.Α. All rights reserved. Hosted by Winsolv
Αρχική σελίδα | Αποστολή μηνύματος | Προσθήκη στ' αγαπημένα | Περιεχόμενα ιστοσελίδας